Privacyverklaring

Daenelia Designs, gevestigd aan Majella 19 te Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.daeneliadesigns.nl
Contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken
Daenelia Designs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en offline bewaren:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Daenelia Designs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van een e-mail nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Daenelia Designs analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Daenelia Designs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Daenelia Designs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Daenelia Designs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Daenelia Designs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Daenelia Designs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Daenelia Designs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Daenelia Designs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt deze toestemming intrekken.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Daenelia Designs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Daenelia Designs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Daenelia Designs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het contactformulier.

Contact

Frisse website nodig, of unieke illustraties, of geweldige teksten?

 

Neem contact op over de mogelijkheden.

 

Contact informatie

Daenelia Designs

Joyce van den Berg

Majella 19, Amstelveen

KvK-nummer 80764401

  BTW id NL003485218B98

 

 

 

 

Over Daenelia Designs

Daenelia Designs Webdesign

Daenelia Designs levert compleet webdesign, webdevelopment en teksten voor commerciële en privé-websites. Lees meer over de diensten die Daenelia Design levert of neem direct contact op.

Daenelia

Mijn naam is Joyce van den Berg en mijn webdesign-onderneming heb ik vernoemd naar mijn online nickname: Daenelia. Ik maak websites sinds ik eind jaren '90 online ben. Van kleine projecten zoals voor mijn klas tijdens mijn onderwijsstage tot grotere community-sites voor online communities. Ik heb ervaring met het opbouwen van websites in pure HTML en CSS, in combinatie met JavaScript, maar ook met gangbare content management systems (CMS) zoals Joomla! en WordPress. Eén van mijn guilty pleasures is het uitproberen van nieuwe CMS, waardoor ik ook met minder bekende CMS gewerkt heb.

Waarom webdesign, webdevelopment en tekstschrijven?

Na verschillende functies in retail, sales en het bedrijfsleven vertrouw ik erop dat ik met mijn ervaring mijn persoonlijke interesse in webdevelopment kan inzetten voor anderen die niet zo blij worden van technische en ontwerpdetails. Omdat ik graag de complete communicatie doe, de combinatie van presentatie en inhoud, bied ik diensten aan op het gebied van ontwerp, development en tekstschrijven. Zo kun je mij inzetten voor het hele traject en blijft de communicatie helder.

Mijn vooropleiding aan de Universteit van Amsterdam was Engelse taal- en letterkunde. Ik heb mijn educatie aangevuld met cursussen op het gebied van (internationale) communicatie, HTML, grafisch ontwerpen, JavaScript en CSS. Mijn kennis heb ik gebruikt voor zowel mijn hobby-projecten als voor werkzaamheden in mijn functies in loondienst.

 

 

Diensten

Daenelia Designs helpt graag met het opzetten van een website: van ontwerp tot teksten.

Webdesign

Voordat een website gebruikt kan worden moet er een ontwerp zijn. Dat kan heel eenvoudig zijn, maar moet vooral aansluiten op de inhoud en functie van de website. Ik bespreek dat graag zodat ik zo snel mogelijk aan de slag kan met de volgende fase: web development.

Webdevelopment

Welke technologie je achter het design zet, bepaalt hoe je bezoekers de website kunnen gebruiken. Dat is waar webdevelopment bij komt kijken. Zorgen dat de knoppen kunnen worden aangeklikt en de juiste acties starten: een nieuwe pagina openen of een formulier met informatie versturen. HTML, CSS en JavaScript is een krachtige combinatie van technologie waarmee je online content kunt presenteren op je website.

Tekstschrijven en redigeren

Websites moeten inhoud hebben en daarom help ik graag met het schrijven van teksten. Als er al teksten zijn kan ik deze redigeren en herchrijven zodat ze beter in het nieuwe jasje van de website passen. Ik hou daarbij rekening met de juiste toon en je doelgroep. Tektschrijven is een belangrijk onderdeel. Goede teksten helpen je doelgroep om je website te vinden en om je nieuwe klanten op te leveren.

Engelse en Nederlands teksten

Ik schrijf foutloos Nederlands en foutloos Engels. Ik durf ook wel te zeggen dat mijn Engelse woordenschat groter is dan het Nederlands, al was het maar omdat het Engels nou eenmaal meer woorden kent. Bovendien ben ik heel creatief met taal en kan ik verschillende registers opentrekken in beide talen. Is jouw publiek internationaal, dan vertaal ik graag je website-inhoud voor jou.


"Dat handige neefje" was ik

Toegegeven, ik ben geen neef. Maar in mijn vrije tijd heb ik tijdens mijn vorige werkzaamheden vaak een website opgezet voor familie en vrienden. Met mijn partner heb ik verschillende web-projecten gedaan, puur voor de lol. Forums, CMS voor communities en verenigingen en een site waar in groepsverband verhalen geschreven werden waren goede leerscholen. In combinatie met de ervaring die ik heb opgedaan bij kleine en grote computer software bedrijven kan ik nu veel meer bieden dan dat neefje. Maar wel met dezelfde toegankelijkheid en met iets meer verantwoordelijkheid.

Wat kan ik voor jou doen?

Denk je na over een website opzetten of vernieuwen, neem dan even contact met mij op. Ik spreek graag met je door wat ik voor je kan doen en welke stappen je verder kunt nemen. Als je wilt kom ik langs of we plannen een online gesprek in.

Daenelia Designs Websites

Net begonnen!

Daenelia Designs voor webdesign, webteksten en grafische afbeeldingen.

Ik had heel graag nu al mijn fantastische website willen presenteren, maar er komt toch meer kijken bij het starten van een eigen onderneming. Voor ik me kan concentreren op de dingen waar ik goed in ben, zal ik eerst de basis moeten inrichten.

Open voor contact!

Contact opnemen over opdrachten voor webdesign, tekstschrijven of illustraties/icons kan altijd.

Naar het contactformulier!